ตำแหน่ง Sale ขายสินค้าแช่แข็งสำเร็จรูป

ระดับเงินเดือน : 12,000 – 16,000 บาท หรือตามตกลง
ลักษณะของงาน :

 1. รับมอบหมายงานจากหัวหน้างานให้บรรลุตามเป้าประสงค์
 2. ดูแลงานด้านเอกสาร ด้านการบริการลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่
 3. จัดทำโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดขาย พร้อมทั้งออกบู๊ทจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษ
 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดทำรายงานประจำวัน
 6. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับฝ่ายการตลาดในการทำกิจกรรมต่างๆ
 8. สามารถออกนอกพื้นที่ได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ระดับปวช.-ปริญญาตรี การขาย/การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านขายอาหารและอาหารแช่แข็ง หรือการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน, Internet ได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะทางการสื่อสารที่ดี มีไหวพริบในการเจรจา
 6. มีความคล่องตัวสูง ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 7. สามารถติดตามดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ได้
 8. มียานพาหนะส่วนตัว สามารถออกต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน :

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล info@newstarfoods.co.th