_dsc8123_2

บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรดน์ ชิกเก้นแร๊พ นำโดยนาย จักรพงษ์ ประทุมหวน ผู้จัดการ บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ภายใต้แบรนด์ ชิกเก้นแร๊พ ร่วมจัดแสดงต่อผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ ในงานแสดงสินค้าและอาหาร ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559 ณ Challenger 1-3, Hall 1-4 Impact เมืองทองปักธงเดินหน้าตามแผนการตลาดเพื่อเป็นหนึ่งในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งสา เร็จรูป ภายใต้ความคาดหวังคือผลักดันให้สินค้าเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนจำนวนมาก ณ ศูนย์การแสดงสินค้าการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อไม่นานมานี้