img_1116

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร

ระดับเงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
ลักษณะของงาน :

 1. บริหารร้าน
 2. ผลักดันยอดขาย
 3. สอนงานและกำกับดูแลการทำงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 4. มีประสบการณ์ในด้านธุระกิจอาหาร และบริการ 1 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะในการบริหารจัดการ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Woed , Excel ได้
 6. มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานในวันหยุดได้
 7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 8. มีทัศนคติต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน, มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์
 9. บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการรับสมัครงาน :

 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • ส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล info@newstarfoods.co.th