สำหรับลูกค้าที่สนใจ ธุรกิจ แฟรนไชส์ ชิกเกนแร๊พ

สิ่งที่ได้รับจากธุรกิจ ชิกเก้นแร๊พ
1.ได้รับแบบงานตกแต่ง / ตู้คีออสและอุปกรณ์งานขาย พร้อมป้ายต่างๆและเสื้อพนักงาน
2.สิทธิ์ในการใช้ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (Logo)
3.ได้รับสิทธิ์ในการให้บริการตามมาตรฐาน “ชิกเก้นแร๊พ” ตลอดเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์
4.ได้รับสิทธิ์พื้นที่เขตการขาย โดยมีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของแฟรนไชส์
5.ได้รับการฝึกอบรมพนักงานจะถูกจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมจะเน้นทั้งด้านการขาย การให้บริการลูกค้าและรวมถึงการฝึกอบรมการบริการและความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการร้าน โดยการอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งยังมีหลักสูตรเสริมตามความเหมาะสมในระหว่างการดำเนินการ
6.ได้รับสิทธิ์ ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากบริษัท ในราคาพิเศษ