n-11_revise

บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดทำบุญบริษัทเพื่อให้บุญส่งเสริมความสำเร็จกิจการมั่นคงให้กับบริษัท ทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์ของทีมงานในบริษัท สร้างความสนิทสนมกลมเกลียว ซึ่งส่งผลให้การทำงานในบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างความสุขและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน เป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัน และอุทิศบุญกุศลที่ทำให้กับเทพเทวดา ณ สถานที่แห่งนี้ให้มีความสุข เกื้อหนุนให้กิจการที่ทำมีความก้าวหน้าและผลกำไรเกินความคาดหมาย นำทีมโดย คุณนภาดล พันธุ์เพ็ง และคุณสุรนันท์ พันธุ์เพ็ง