ธุรกิจอาหารแฟรนไชส์ “ชิกเก้นแร๊พ”

ด้วยผลตอบรับที่ดีในผลิตภัณฑ์
อาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็งของบริษัทฯ

สู่การต่อยยอดธุรกิจความอร่อย
ในรูปแบบร้านอาหารแฟรนไชส์
“ชิกเก้นแร๊พ” (CHICKEN RAP)

ที่มีผู้ให้ความสนใจในจำนวนมากและร่วมธุรกิจจำนวนมาก โดยมีการลงทุนธุรกิจเป็นร้านอาหารในการเปิดร้านจะมีการอบรมให้ความรู้ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ขึ้นปรุงเป็นเมนูต่างๆ ในสไตล์สมัยใหม่ และการประกอบอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานที่มีคุณภาพที่จะคอยแนะนำการประกอบกิจการ พร้อมงานขายที่ควบคุมด้วยโปรแกรมการจัดการร้าน อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

45 Year Experience
history3

บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นโรงงานผู้ผลิตและจาหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกสาเร็จรูปแช่แข็ง ซึ่งทางผู้บริหารมีประสพการณ์ในธุรกิจแป้งประกอบอาหาร มายาวนานกว่า 45 ปี โดยมีการบริการ ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารประเภทไก่ทอดทานเล่น ชิกเก้นแร๊พ กับเมนูหลากหลายประเภท โดยใช้วัตถุดิบและส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ ของความเป็นไทยสู่สากล จะเน้นถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่รักและชื่นชอบรับประทานไก่ กับเมนูโดดเด่นคื่อ ไก่ป๊อป ชีสบอล และเมนูชุดเซ็ตต่างๆ


Chicken Fried Business

why1-1

การตลาดของร้านขายอาหาร “ ประเภทไก่ ” ยังมีการเจริญเติบโตไปอีกมากและยังเป็นที่นิยมของลูกค้าโดยตลอด สังเกตได้จากร้านขายไก่ย่าง ไก่ทอด เปิดขายกันทั่วภูมิภาคต่างๆ รวมจนถึงร้านมีแบรนด์ เก่าแก่และมาใหม่ที่เปิดตามห้างต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ก็จะมีผลิตภัณฑ์ ที่ใช้เนื้อไก่ หรือชิ้นส่วนไก่ ซึ่งเป็นเมนูหลักของร้านและยังเป็นที่นิยม ต่อไปได้อีก และทางผู้บริหารเองได้เล็งเห็นกลุ่มตลาดอาหาร ไก่ทอด/ไก่อบ ที่ยังมีช่องว่างและการสร้างความแตกต่างของเมนู ให้มีสไตส์ที่โดดเด่น เพื่อสร้างกระแสธุรกิจ กับสังคมยุคใหม่ได้อย่างยาวนาน

Chicken Rap Cafe' / Chicken Rap Kiosk

ชิกเก้นแร๊พ คาเฟ่ (Chicken Rap Cafe')
เป็นธุรกิจร้านอาหารขนาดพื้นที่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป พร้อมพนักงานบริการ 3-8 ท่านขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน ที่มุ่งเน้นในเรื่องของอาหารไก่ทอดทานเล่น และชุดเมนูเซ็ตต่าง เมนูข้าว เมนูเส้นต่างๆ พื้นที่เหมาะสมจะเป็นในห้างสรรพสินค้า หรือในปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น

ชิกเก้นแร๊พ คีออส (Chicken Rap Kiosk)
เป็นธุรกิจร้านอาหารขนาดพื้นที่ 6-8 ตารางเมตรขึ้นไป พร้อมพนักงานบริการ 2 ท่าน ที่มุ่งเน้นในเรื่องของอาหารไก่ทอดทานเล่น โรยหน้าด้วยท๊อปปิ้งต่างๆ

Chicken Rap Cafe InvestmentChicken Rap Kiosk Investment
 • เป็นการลงทุนในรูปแบบ ร้านอาหารขนาด 25 ตารางเมตรขึ้นไป โดยต้องการผู้สนใจธุรกิจ แฟรนไชส์ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารหรือใกล้เคียง อย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกและผ่านการอบรมธุรกิจ จากทาง ชิกเก้นแร๊พ
 • สัญญาธุรกิจ 5 ปี
 • ลงทุนธุรกิจเริ่มต้นที่ 1,500,000 บาท
 • เมนูขาย เป็นเมนูไก่ทอดทานเล่น/ เมนูเซ็ตต่างๆ/ เมนูข้าว/ เมนูเส้น พร้อมบริการเครื่องดื่มอย่างครบครัน
 • เป็นการลงทุนในรูปแบบ ร้านอาหารขนาด 6-8 ตารางเมตรขึ้นไป โดยต้องการผู้สนใจ ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกและผ่านการอบรมธุรกิจ จากทาง ชิกเก้นแร๊พ
 • สัญญาธุรกิจ 3 ปี
 • ลงทุนธุรกิจเริ่มต้นที่ 400,000 บาท
 • เมนูที่ขาย เป็นไก่ทอดทานเล่น สไตล์ฟิวชั่น

เรามีการคัดเลือกคุณสมบัติของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจสูงสุด โดยขึ้นอยู่กับทำเลสถานที่เป็นสำคัญด้วย เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางบริษัทจะนัดเซ็นสัญญาธุรกิจ และเริ่มการอบรมธุรกิจ การตลาด งานขาย งานครัว การใช้โปรแกรมควบคุมงานขายและสต๊อคสินค้า และอบรมงานขายบนพื้นที่จริงในสาขาของบริษัท และทางบริษัทจะให้คำปรึกษาตลอดอายุสัญญา


ร้านชิกเก้นแร๊พ
มีการตกแต่งร้านที่ดูน่ารัก มีตัวการ์ตูนไก่ เป็นสัญลักษณ์ ตกแต่งร้านในโทนสีแดงผสมสีไม้ธรรมชาตินั่งสบาย
มีหลายมุมให้ลูกค้าได้เลือกนั่ง พร้อมบริการสัญญาน WIFI โดยมีพนักงานบริการใส่ชุดฟอร์มสีเขียว จำหน่ายเมนูทานเล่นหรืออาหารชุดเซ็ตพร้อมให้บริการ ทั้งครอบครัว

เรามีประสบการณ์และความมั่นคงสูงโดยมีรูปแบบธุรกิจอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจาก

 • การให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจเริ่มต้นก่อนการลงทุน
 • คัดสรรทำเลพื้นที่เปิดร้าน
 • การอบรมธุรกิจ พร้อมคู่มือปฏิบัติการ จนเปิดร้านอย่างเต็มรูปแบบ
 • การอบรมภาคปฏิบัติ ที่ศูนย์อบรม/ สถานที่ขายจริง
 • การอบรมตรวจสอบ ระบบงานขาย และคลังสินค้าพร้อมรายงานสรุป
 • การช่วยเหลือทางด้านการตลาดในภาพรวม
 • การดูแลและให้คำปรึกษาในระหว่างการทำธุรกิจร่วมกัน
ทั้งหมดนี้ เกิดจากทีมงานของบริษัทที่จะเคียงข้างกับคุณเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และทำผลกำไรสูงสุด
logo-01
เรามีมาตรฐานในการใช้วัตถุดิบและส่วนผสม ที่มีเอกลักษณ์ ที่ใครไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ รวมถึงการบริการลูกค้า ให้เกิดความประทับใจจากประสบการณ์ของเราจะสามารถนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนในทุกช่องทางธุรกิจ โดยการนำเสนอผ่านเวปไซต์
www.newstarfoods.co.th
www.chicken-rap.com
www.ckshop.net
ที่สัมผัสได้ถึง มาตรฐานขององค์กร และ แบรนด์ชิกเก้นแร๊พ ได้เป็นอย่างดี โดยมีการรับรองมาตราฐานแฟรนไชส์ จากกระทรวงพานิชย์อีกด้วย

คุณสมบัติผู้ลงทุน

 • เป็นผู้มีความพร้อมและมีเวลาในการดำเนินธุรกิจ
 • มีเงินลงทุน ตามประเภทของรูปแบบธุรกิจพร้อมเงินหมุนเวียน
 • เป็นผู้มีความสนใจ ที่จะเปิดร้านอาหาร ชิกเก้นแร๊พ
 • มีพื้นที่หรือทำเล การเปิดร้านที่เหมาะสม
 • มีใจรักในงานขายและงานบริการสูง
 • เป็นผู้ตัดสินใจในการทำธุรกิจได้เอง
 • มีนิสัยการทำงานและการจัดการบริหารงานบุคคลได้ดี
 • มีความกล้าที่จะเสี่ยงการลงทุนเปิดร้านอาหาร

สิ่งที่ได้รับ

 • สิทธิ์ใช้แบรนด์ ชิกเก้นแร๊พ ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร
 • คู่มือในการทำธุรกิจ
 • การฝึกอบรมในการเปิดร้าน
 • การฝึกภาคปฏิบัติ ที่ศูนย์ฝึกอบรม/ สถานที่จริง
 • การใช้โปรแกรมระบบงานขาย และคลังสินค้า
 • การวางแผนเรื่องการตลาดและงานขาย
 • การได้รับสิทธิ์ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นเอกลักษณ์
 • มีการดูแลจากทีมงานของบริษัท ตลอดอายุสัญญา
 • ได้รับการซื้อสินค้าจากบริษัทในราคาพิเศษสุด

business_benefit1

กำไร เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะได้ 50% จากยอดขายทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าจ้างพนักงานและค่าเช่าพื้นที่โดยทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทำเลเป็นหลัก ระยะเวลาคืนทุนโดยประมาณ 2-3 ปี

สำหรับ ธุรกิจ Chicken Rap Cafe’ ทำเล ที่เหมาะสมกับธุรกิจ พื้นที่ ที่เหมาะสมจะเป็นย่านชุมชน ที่มีความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่สูง, โรงเรียน, มหาวิทยาลัยศูนย์การศึกษาต่างๆ,หมู่บ้าน , ในห้างสรรพสินค้าโดยผู้ลงทุนธุรกิจ ต้องมีเวลาศึกษาและสนใจธุรกิจอย่างจริงจัง และให้ความร่วมมือกับ บริษัท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการขาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ในระหว่างการทำธุรกิจร่วมกัน

ภาพกิจกรรมสัมมนาและการอบรมธุรกิจเฟรนไชส์ ชิกเก้นแร๊พ

Franchise Standard

จากประสบการณ์ ความทุ่มเท และความจริงใจในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ Chicken RAP จึงได้รับรางวัลการันตี “มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย” ปี 2555 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านของคุณภาพการผลิต และการหริหารการจัดการให้กับลูกค้าแฟรนไชส์ที่สนใจในการร่วมลงทุนธุรกิจเป็นอย่างดี จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ

ขั้นตอนการทำธุรกิจ

icon_how_to_business1-1-01

ศึกษาข้อมูลการลงทุนธุรกิจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2894-8851-4

icon_how_to_business2-1-01

กรอกรายละเอียดข้อมูลแบบฟอร์ม สมัคแฟรนไชส์ ใน Web

icon_how_to_business3-1-01

เมื่อผ่านการพิจารณาจากบริษัทแล้ว จะนัดคุยและสรุปรายละเอียด

icon_how_to_business4-1-01

ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน และอบรมพนักงาน ตามมาตรฐาน ชิกเก้นแร๊พ

icon_how_to_business5-1-01

ผู้ร่วมธุรกิจ จะต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานป้าย ตามข้อกำหนดและรักษามาตรฐานกับทางบริษัทตลอดอายุสัญญา

icon_how_to_business6-1-01

ทางบริษัท ยินดีให้คำปรึกษาปัญหา และมาตราฐานงานขาย ตลอดเวลาในขณะทำธุรกิจร่วมกัน

เมนูแนะนำสไตล์ ชิกเก้นแร๊พ

สาขาแนะนำ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์