img_1834

การตลาดยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าใด สิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และมั่นใจในคุณสมบัติของสินค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการ เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นยอดขายหรือสร้างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ทำให้สินค้าหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับการกล่าวถึง การจัดกิจกรรมให้เป็นที่สนใจและเป็นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สื่อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนำสินค้า เพื่อตอกย้ำความเหนียวแน่นกับลูกค้า เพื่อบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของกิจการ ฯลฯ เป็นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ที่นับวันจะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นจุดเด่นหลักในยุคปัจจุบัน ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม ที่ผ่านมา โดยทางบริษัทเองได้มีกิจกรรม ส่งเสริมการขาย ให้ลูกค้าในบริเวณช๊อป ได้ทดลองใช้และชิมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และสร้างลูกค้าประจำ พร้อมการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลา ทีมงานบริษัท พร้อมให้คำปรึกษางานขาย อย่างสมํ่าเสมอ ในขณะที่ลูกค้าเปิดดำเนินกิจการ โดยมี สาขาที่เปิดบริการแล้ว เช่น สาขาถนนเอกชัย 125-127 , สาขาบางบอน 1 , สาขาบางใหญ่ซิตี้ , สาขาตลาดบางใหญ่ อาคาร2 , สาขาตลาดบางบัวทอง , สาขาตลาดศาลายา, สาขาเมืองทองธานี , สาขาตลาดไทย พร้อมอีก 8 สาขาเร็วๆนี้ และอีก 30 สาขาภายในสิ้นปีนี้สำหรับลูกค้าแฟรนไชส์ ชิกเก้นแร๊พช๊อปที่รอสรุปธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ณ.พื้นที่จำหน่าย ตลาดไทย